Informace poskytne předsedkyně MO Hořovice STP pí.Gruntová mobil:605 503 281

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2.ledna 2017

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,
rok se s rokem sešel a já opět stojím před nelehkým úkolem shrnout pro Vás ve stručnosti 12 měsíců a ještě Vás naladit na přečtení celé výroční zprávy. A že byl u nás rok 2016 úspěšným nemusím podotýkat.
Rok 2016 bych přirovnala k jednomu dlouhému maratonu, který jsme po celou dobu běželi ve velmi vysokém tempu a troufám si tvrdit i při vysoce kvalitním výkonu. Jedna akce pro tělesně postižené stíhala druhou, za celý rok nebyl měsíc, kdybychom měli čas si vydechnout a dobít energii. Přesto při pohledu do zpětného zrcátka zůstávají krásné vzpomínky. Ptáte se jaké?
S rokem 2016 budu mít navždy spojenou nádhernou atmosféru na 2. rekondičních pobytech v Náchodu, zvláště pak vynikající společné výlety, kde jsme navštívili Kladské pomezí - krajinu příběhů a magické krásy, nejkrásnější město Adršpašsko Teplické skály. Neopomeneme návštěvu Náchodského zámečku, navštívili jsme Babiččino údolí. Během procházky jsme objevili známá místa z knihy Boženy Němcové "Babička", jako je Ratibořický zámek, Ludrův mlýn, Staré bělidlo, nebo Viktorčin splav. Čekala nás podhorská příroda a romantické údolí s šumící řekou Úpou. Městečko Kudowa Zdrój je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku a je součástí tzv. českého koutku, který jsme si dostatečně prohlédli. Pobyt a krásná příroda nás okouzlila na pobytu v Beskydách, procházka dřevěným městečkem v Rožnově pod Radhoštěm nás okouzlila a samozřejmostí byla i návštěva města Štramberka spojená s výstupem na hrad Trúbu. Vzpomínáme na říčku Vydru, kde jsme sestupovali od Antýglu Povydřím k Čeňkově pile. Krásný pobyt byl i v termálních lázních Podhájska, kde jsme byli ubytováni v nádherném penzionu "Iveta" v obci Radava. A samozřejmě ve výčtu těch nejhezčích společných chvil nesmím zapomenout na společné večírky pořádané na pobytech, a ty úžasné výkony v tanečních kreacích.
Jedna skupina v tom loňském tvoření ovšem vyčnívá! Ano, je to kolektiv 10- dobrovolných pracovníků, kteří pomáhají v půjčovně kompenzačních pomůcek, výtečně a nezištně, za to jim patří veliké poděkování a musím dodat, že půjčovna kompenzačních pomůcek slouží celé veřejnosti již 5-rokem. Tento 10-členný tým odpracoval k dnešnímu dni 4.426 hodin. Tuto službu využilo od roku 2009 - 2.026 klientů, bylo zaznamenáno 3.866 výpůjček, dovoz polohovacích lůžek využilo 227 klientů. Je zajímavé, že si člověk při podobné rekapitulaci většinou vybaví jen tzv. "třešničky na dortu", hezké výstupy, ale na tu každodenní mravenčí práci většinou trochu pozapomíná. Věřím však, že mnohým z Vás, našich členů či klientů, se do paměti dobře uložila setkání s některými pracovníky půjčovny kompenzačních pomůcek, s našimi terénními pracovníky, kteří rozvážejí pomůcky po celém rozsáhlém regionu, dále s mojí osobou, když vám pomáhám například s vyřizováním polohovacího lůžka, či jiných kompenzačních pomůcek, se sociálním poradenstvím, když vás doporučíme na příslušné úřady k právním poradnám aj. Doufám, že pomyslná procházka rokem 2016 Vám tak, jako mě, vykouzlila úsměv na tváři a vyvolala mnoho pěkných vzpomínek.
Organizace STP Hořovice má za sebou další rok své existence a nutno říci, že ne neúspěšný. Byla realizátorem mnoha, jak pravidelných i mimořádných projektů. Od Nadace Konto Bariéry jsme získali na činnost organizace a nákup polohovacích lůžek částku 100.000 Kč. Byl nám darován od této nadace elektrický vozík v částce 60.000 Kč. Od Středočeského Humanitárního fondu jsme za přispění ČSSD Hořovice získali částku 50.000 Kč na nákup dětských vozíčků a rehabilitačních pomůcek. Ve své pestré paletě činností zaměřených především na oblast seniorů, postižených a hendikepovaných občanů, cítíme potřebu spolupráce a vzájemného propojení s městem Hořovice, s obecními úřady po celém rozsáhlém regionu, s organizacemi STP, Nadacemi a významnými partnery, s mediálními partnery, jejichž pomoc je pro naši organizaci velikým přínosem (sponzorování v částce 130.000 Kč). Mně tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné podstatné věci: Všechno to úsilí, námaha, přesčasy a nejistota, VŠECHNO TO STÁLO ZA TO!
Úspěch můžeme vidět v zájmu a spokojenosti Vás členů, kterých je již 500, ve spokojenosti klientů, ve výčtu a stu realizovaných služeb a projektů nebo v úspěšném dobrém hospodaření. Rok od roku si však stále více uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech - na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, na pomoci dobrovolníků, členů organizace a v neposlední řadě na podpoře našich partnerů, dárců, příznivců a veřejnosti. Proto i Vy si po vyslechnutí, či přečtení této zprávy přičtěte zasloužený DÍK, který Vám za úspěšný rozvoj našeho sdružení Svazu tělesně postižených v Hořovicích právem náleží!
Děkuji Vám všem, kteří se na činnosti organizace větší, či menší mírou podílíte, anebo jste se v minulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku důležité, zda nám pomáháte jednorázově, či dlouhodobě, ať už v roli dobrovolníka, zaměstnance, člena, klienta, individuálního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se počítá! Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, který nás v organizaci Svazu tělesně postižených spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se v roce 2016 jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti naší organizace, všem, kteří spojili své síly pro dobro seniorů, tělesně postižených a hendikepovaných občanů. Díky tomu můžeme všichni společně věnovat kousek svého života práci pro druhé.

Děkuji Vám! Děkuji za pozornost.
Jarmila Gruntová,předsedkyně organizace
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one