Informace poskytne předsedkyně MO Hořovice STP pí.Gruntová mobil:605 503 281

STP Hořovice

Slovo úvodem

Jsme organizace Svazu tělesně postižených v České republice zapsaný spolek místní organice Hořovice, zastoupená předsedkyní Jarmilou Gruntovou. Hlavní náplní naší práce je pomoc tělesně postiženým a hendikepovaným občanům, seniorům a tělesně postiženým dětem z celého Hořovického regionu. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením jednotlivých občanů. V oblasti poskytování odborného sociálního poradenství, pro seniory a osoby se zdravotním postižením se předně zaměřujeme na následné služby:
- sociálně právní poradenství
- provoz půjčovny kompenzačních pomůcek a rozvoz pomůcek po celém regionu (asistenční služba i o víkendech), veškerá zapůjčení
kompenzačních pomůcek vč. polohovacích lůžek pro děti do 15 let poskytujeme za symbolickou 1 Kč , po okrese Beroun rozvážíme kompenzační pomůcky
zdarma
- počítačové kurzy, internetová kavárna
- tvořivé kurzy
- ergoterapie
- bezplatná zdravotní služba (měření krevního tlaku, cukru v organismu, vstupní analýza zdravotních problémů, poradenství z oblasti kompenzačních
pomůcek, lékařské přednášky, přednášky odboru sociálních věcí)
- zájezdy, výlety, divadla, aj. kulturní akce, výstavy kompenzačních pomůcek
- rekondiční, rehabilitační a ozdravné pobyty v České republice a na Slovensku
Tyto výše uvedené služby poskytujeme všem tělesně postiženým a hendikepovaným občanům vč. seniorů a dětí celého hořovického regionu, a to i když nejsou členy naší organizace Svazu tělesně postižených.
Organizace Svazu tělesně postižených Hořovice čítá 500 členů z celého regionu. Na výše uvedené aktivity organizace jsou použity finanční částky z darů od obcí a města Hořovice. Za zmínku rozhodně stojí akce s názvem Era pomáhá regionům,jejíž výtěžek v částce devadesát sedm tisíc korun byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené děti.Bylo by velmi obtížné vyjmenovat jen jeden nejvýznamnější úspěch roku 2019 snad ,bych jen vyzdvihla rozšiřování služby sociálního poradenství formou fakultativních služeb,jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek.Poděkování patří všem ,kteří se na činnosti naší organizace podílejí.Každá pomoc se počítá...

2.ledna 2020
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK UZAVŘENA !!!

Vážení,senioři ,uživatelé našich služeb :
V případě,že nemáte k dispozici roušku pro osobní potřebu,můžete si ji ,po předchozí telefonické domluvě
na telefonních číslech 311 545 339 ,731 525 851, 778 471 952,,vyzvednout na MěÚ Hořovice ,na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví a školství v budově Městského úřadu,Palackého náměstí 640,vchod B od parkoviště
a to v pondělí a středu ..Maximální možný počet je jeden kus na jednoho člena rodiny.
Úřední dny MěÚ Hořovice pondělí- 8:00- 11:00
sředa- 14:00 -17:00

NOSTE ROUŠKY,ŠÁTKY.,budeme k sobě zodpovědní i k ostatním Děkuji...

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 8:00 do 10:00. ( Penny ,Billa,Liedl )
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one